Dit artikel is de toepassing van de regels op PKR4U self deal-toernooien !

We volgen de TDA zo goed mogelijk op en dit telkens volgens de laatst gepubliceerde TDA. Anderzijds zullen we bepaalde regels aanpassen aan de self-deal. De undercall-regel is degene die bij PKR4U het meest verschilt van de TDA.

Telkens wanneer er een geschil ontstaat tijdens onze toernooien, zullen we de regel uitleggen die zal worden toegepast, zodat dit geschil niet langer verschijnt, of dat wanneer het toch verschijnt, de oplossing voor de hand ligt!

Voel je vrij om commentaar te geven of je vragen te stellen onder dit artikel. We zullen erop reageren en het artikel zal in de loop van de tijd evolueren om als bijlage bij de regels te dienen.1. Het is goed om te onthouden dat regel 1 is dat de beslissingen van de Toernooidirecteur de beslissingen zijn die ZONDER DISCUSSIE worden toegepast.2. De undercall, het meest voorkomende probleem, wordt bij PKR4U hernoemd als UNATTENTION BET! 

Deze naam is veel toepasselijker, en dus hebben we het niet meer alleen over een CALL:

Omdat we zonder dealer spelen en de sfeer altijd goedaardig is, hebben we besloten om de undercall-regel bij PKR4U aan te passen. Wanneer een speler vanaf nu een inzet callt die hij niet wilde callen (bij gebrek aan aandacht), kan hij de voorlaatste inzet callen en zijn inzet opgeven als hij het bedrag dat hij niet wilde callen (niet zag) niet wilt betalen. 

Als de onoplettende speler de verkeerde inzet wou verhogen, kan hij zijn chips opgeven, die ten minste de waarde moeten  zijn van een verhoging van de inzet voorafgaande de inzet die hij niet heeft gezien.

Als hij meer heeft ingezet dan de minimale verhoging van de bet voorafgaand aan de bet die hij niet heeft gezien, zal hij dit bedrag moeten opgeven!

Wij zijn van mening dat deze regel veel meer in harmonie is met het spel en de PKR4U-geest dan de "harde" regel van de TDA.

Ter aanvulling: als de onoplettende speler als laatste aan de beurt is en hij callt op een all-in, en op dat moment onthult de all-in zijn kaarten, dan moet de onoplettende speler de all-in callen.

Als de call wordt gedaan op een openingsinzet, is de call effectief, aangezien de speler niets anders heeft kunnen callen.

In al deze situaties is het raadzaam om onmiddellijk de TD te roepen, zodat hij de situatie zonder enige twijfel kan ophelderen.


En tot slot geldt dit zolang de call of de raise wordt aangekondigd met een of meer chipss of met woorden! Er is geen verschil.3. De lijn! Het is alleen decoratief bij ons in self deal.Tijdens de finaletafels met een dealer zal de dealer uitleggen hoe het werkt.4. Je kunt je kaarten niet laten zien! Als u uw kaarten voor de showdown laat zien, zijn de kaarten niet dood, maar krijgt de overtredende speler een straf. Deze straf wordt bepaald door de TD en is vaak een aantal handen waarbij de speler de big blind en de volledige ante zonder de hand te kunnen spelen. Chips worden als ante op tafel gelegd.5. Opgave van zijn stack tijdens de pauze voor een re-entry: de stack zal uit het toernooi worden verwijderd.6. Opgave van zijn stack tijdens de pauze voor een re-entry tijdens een bountytoernooi: de stack blijft aan tafel en de blinds draaien totdat hij uitgeput is. Wanneer de stack zijn laatste chip voor zijn blind of zijn ante betaalt, wordt de bounty ook als ante ingezet. De speler die zijn stack opgeeft, wordt niet aan zijn oude tafel geplaatst en kan de bounty die hij heeft opgegeven niet winnen.7. Als een kaart wordt omgedraait, wordt de deal voortgezet en wordt de omgedraaide kaart vervangen door de kaart die de flop had moeten branden. De per ongeluk omgedraaide kaart wordt de eerste flop burn-kaart.

Als een van de eerste 2 kaarten die aan SB of BB zijn gedeeld, wordt omgedraaid, is er sprake van een misdeal.

Als de omgekeerde kaart de eerste is die aan de dealer wordt gedeeld, ontvangt de dealer 2 kaarten op rij.

Als er tijdens de verdeling 2 kaarten worden omgedraaid, is er sprake van een misdeal.8. Als een kaart voortijdig wordt onthuld:


A. op de flop: de getrokken kaarten worden terug in de stapel gestoken (de verbrande kaart blijft op zijn plaats), de stapel wordt geschud en als de inzetronde voorbij is, wordt de flop getrokken (zonder een kaart te verbranden)


B. op de turn: de getrokken kaart wordt terug in de stapel gestoken (de verbrande kaart blijft op zijn plaats), de stapel wordt opnieuw geschud en als de inzetronde voorbij is, wordt de turn getrokken (zonder een kaart te verbranden)


C. op de river: de getrokken kaart wordt terug in de stapel gestoken (de verbrande kaart blijft op zijn plaats), de stapel wordt opnieuw geschud en als de inzetronde voorbij is, wordt de river getrokken (zonder een kaart te verbranden)


Vergeet natuurlijk niet om tijdens een van deze 3 oplossingen de kaarten correct te verbranden voordat je ze trekt. Het beste is om de TD erbij te roepen.9. Als een speler niet zit wanneer de 2e kaart aan de dealer wordt gedeeld, wordt zijn hand gefold.

Als zijn kaarten niet worden gemuckt en de speler gaat zitten voordat hij aan de beurt is, MAG hij de hand spelen


Zo een speler aan tafel zat wanneer hij kaarten heeft ontvangen, maar er niet meer is wanneer het zijn beurt is om te spreken, wordt zijn hand gemuckt, zowel voor of na de flop, na de turn of na de river, en zelfs heeft hij reeds chips betaald. Enkel bij all-in blijven zijn kaarten levendig (maar dan moest hij er wel zijn wanneer de kaarten werden verdeeld, of moest hij zelf de all-in aankondigen)


10. Als er meer dan één speler bij een hand betrokken is, is het voor spelers verboden om over de hand te praten, omdat dit hints kan geven aan de andere betrokken spelers.

Als er nog maar 2 spelers in de hand zijn, kunnen die 2, en alleen die 2, in de huidige hand spreken.

Spelers die zich niet aan deze regel houden, worden bestraft.

Deze 2 spelers mogen alles zeggen, maar niet hun hand laten zien!11. Tijdens een bust in een re-entry/re-buy-toernooi kan de speler meedoen

onmiddellijk aan het toernooi deelnemen en aan hun tafel blijven. Hij kan ook van tafel wisselen, het is de WL die dan de nieuwe tafel aanwijst. De speler kan de hand direct na zijn bust spelen of niet, hij kan heel goed een tijdje stoppen met spelen en later aan het toernooi deelnemen, tijdens de late deelnameperiode. Geen enkele speler kan aan een tafel zitten zonder toestemming van de WL.12. Bij elke bust wordt de TD onmiddellijk verwittigd.13. De TD zal de tafels in evenwicht brengen wanneer hij kan. Het spel gaat door zolang de tafel uit minimaal 5 spelers bestaat, zelfs als de tafels niet in evenwicht zijn. Wanneer de tafel op 4 of minder eindigt, wordt het spel gestopt en de TD wordt gecalld (behalve tijdens de TF natuurlijk, of een 6-max toernooi)14. Een stack zal NOOIT de tafel verlaten, behalve tijdens een tafelwissel. Dus als een speler de tafel verlaat om een ​​andere reden dan een tafelwisseling met zijn chips, wordt deze speler uitgesloten van het toernooi.15. We spelen met volle ante tot 5 aan tafel.

Bij 5, 4 of 3 spelen we met een halve ante.

Bij heads-up spelen we zonder ante.16. Als BB op het moment van het betalen van zijn BB niet genoeg heeft om BB en ante te betalen, zal hij eerst de big blind betalen en als hij nog iets over heeft, zal dit als ante dienen.17. Tijdens een toernooi waar een voordeel wordt toegekend aan spelers die tijdens een welbepaalde periode aankomen, moet hun stapel, als ze van dit voordeel hebben geprofiteerd, uiterlijk aan het begin van het niveau na het einde van het voordeel aan tafel liggen . Als ze niet aanwezig zijn, worden de blinds ingenomen.18. Kaarten die de muck hebben geraakt, met de beeldzijde naar beneden, worden gemuckt. Deze zijn niet meer te recupereren.

Niet-mucked kaarten, als ze 100% identificeerbaar zijn, kunnen nog steeds worden hersteld.19. Kaartonthullingsvolgorde:

A. Bij het checken van de river, zal de dichtstbijzijnde na de button zijn kaarten als eerste laten zien.

Als een andere speler als eerste zijn kaarten onthult, mogen de andere spelers hun kaarten weggooien zonder die van hen te hoeven laten zien.

Als een speler de pot wil winnen, moet hij zijn 2 kaarten laten zien.

B. Bij het inzetten op de river, zal degene die als eerste opent zijn kaarten als eerste laten zien.

Als de laatste betaler als eerste zijn kaarten laat zien, kan hij en alleen hij vragen om de andere kaarten te zien, als hij de winnende hand heeft en de anderen hun kaarten hebben gemuckt.

C. Tijdens een all-in wanneer er sprake is van een showdown, d.w.z. wanneer er is ingezet en niet meer dan één speler met live-kaarten nog chips heeft om op in te zetten, moeten alle live-kaarten onmiddellijk worden onthuld. Er is geen bestelling, het is ONMIDDELLIJK, voor iedereen.

Als een speler zijn kaarten voor de anderen laat zien, zelfs als het de winnende hand is, moeten ALLE in het spel zijnde handen worden onthuld.20. Als de 52 kaarten geen deel uitmaakten van de te delen kaarten, zal er een misdeal zijn, ongeacht of er al dan niet actie was voor de flop. Als wordt ontdekt nadat de pre-turn pot is gemaakt dat er kaarten ontbraken in het kaartspel, zal de hand doorgaan tot het einde.21. Als tijdens een deal of onthulling van het bord een of meer kaarten open in de stapel liggen, worden ze gewoon opzij gelegd en vindt de deal of onthulling plaats met de eerste kaart naar beneden. Er is alleen sprake van een misdeal als er zijn er niet genoeg gedekte kaarten in de stapel.22. Wanneer de kaarten worden onthuld, wordt het resultaat gelezen. Zo snel mogelijk mucken we alle verliezende kaarten, zodat alleen de winnende kaarten zichtbaar blijven. De chips gaan naar de winnaar van de hand, en pas als ze zijn betaald, worden de kaarten verzameld.

Eenmaal de kaarten verzameld is de hand voorbij en is er geen weg terug op het resultaat van de hand!23. Een chip inzetten, zonder voorafgaande mondelinge aankondiging, is een call als het geen opening is.

Zelfs als de speler wil verhogen, maar in deze inzetronde al een of meer chips heeft geplaatst, zal een extra chip een call zijn, ongeacht de waarde van deze chip.24. Zet voor je beurt in! Of het nu een call of een raise is, als een of meer betalers nog niet hebben gesproken wanneer iemand spreekt, kan de weddenschap niet worden hervat als de persoon of personen die nog niet hebben gesproken, checken, callen of folden. Alleen als de speler(s) wiens beurt overschreden is (openen) of verhogen, kan de out-of-turn-inzet worden hervat.


25. Inzetten blokkeren. Wanneer een speler all-in gaat met meer dan de vorige inzet, maar minder dan het dubbele van die inzet, wordt dat bedrag vastgezet voor alle spelers die al actie hebben gehad. Degenen die nog niet hebben gesproken, zullen niet worden beïnvloed door deze blokkering. Als een van deze spelers die niet door de blokkering wordt geraakt, een dubbele of grotere inzet doet dan het bedrag van de vorige inzet, worden de inzetten vrijgegeven.


26. Spelers aan tafel: niemand mag aan tafel zitten als ze geen chips hebben. Toeschouwers zullen de wedstrijd kunnen bekijken, maar op een afstand van minstens 50 cm van de spelers om de wedstrijd niet onder druk te zetten of te beïnvloeden.

In geen geval, wanneer een speler zijn kaarten heeft, kan een toeschouwer met hem spreken.27. Wanneer een speler uit een toernooi valt en hij  zich opnieuw wilt inschrijven bieden zich 2 mogelijkheden aan hem:
A. op zijn plaats blijven, in welk geval hij de hand na zijn bust moet spelen.
B. van plaats veranderen, in welk geval hij tot het einde van de herinschrijvingsperiode de mogelijkheid heeft om zich opnieuw in te schrijven. De nieuwe plaats wordt willekeurig toegewezen.


28. De self-deal houdt in dat de dealers niet pro's zijn. Daarom kunnen er onvermijdelijk distributieproblemen optreden! Meerdere keren is er een probleem ontstaan waarvan men niet zou denken dat het zou  voorkomen... "Iemand" pakt alle kaarten (deck EN muck) terwijl er kaarten nog moeten worden onthuld (flop, turn of river) in de overtuiging dat de hand voorbij is. Als het deck niet met 100% zekerheid kan worden hersteldd, wordt de hand afgeschaft! De chips worden  aan elke speler die ze heeft gespeeld terug gegeven.